Avís Cookies

El web de activitatscoliseum pot emprar cookies. Aquestes cookies no són invasives, ni nocives, simplement informen el sistema de la configuració escollida per l’usuari: adreça IP, navegador, sistema operatiu, nom de domini, temps d’accés i llocs web referits; però no reconeix automàticament cap dada referent a la identitat de les persones que visiten la nostra web. Si l’Usuari ho desitja pot denegar tota cookie des de l’opció corresponent del seu propi navegador. La informació s’utilitza per adaptar el servei, perquè aquest mantingui una alta qualitat i per tenir una estadística general de com es fa servir el lloc. Activitatscoliseum no cedeix, ni autoritza o canvia amb tercers cap informació personal obtinguda per un particular. Tota la informació és emmagatzemada en les nostres bases de dades protegides, que es troben en un lloc segur.